Lenovo ThinkPad T60 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo ThinkPad T60 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Chipset Support
برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP Tablet PC
منتشر شده ها : 2012.05.21
انتشار : 9.­3.­0.­1020
اندازه : 1.49 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 21
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo ThinkPad T60

 • Update Module

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.08   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  530 جستجوها
 • Rescue and Recovery

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 216.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  163 جستجوها
 • Scroll Lock Indicator Utility

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Windows 98 SE, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2006.11.17   انتشار : 1.­07

  اندازه : 322 Kb   (MSZIP)

  143 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q903250 (US only)

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.31   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  130 جستجوها
 • Modem

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.06.09   انتشار : 7.­80.­07.­00

  اندازه : 8.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  127 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB969902 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.14   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.91 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها
 • Power Manager

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 3.­59

  اندازه : 14.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • ThinkVantage Active Protection System

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.19   انتشار : 1.­77.­0.­11

  اندازه : 9.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • Patch to support Mozilla Firefox Web browser for Client Security Solution 8.­21

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 1.­1

  اندازه : 910 Kb   (INSTALLSHIELD)

  93 جستجوها
 • Password Manager 4.­0 Auto Upgrade Tool

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.04   انتشار : 4.­00

  اندازه : 38.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  84 جستجوها
 • ThinkVantage Registry Monitor Service Performance Improvement Patch

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.24   انتشار : 1.­0

  اندازه : 944 Kb   (MSZIP)

  83 جستجوها
 • Synaptics UltraNav

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP Tablet PC

  منتشر شده ها : 2012.05.17   انتشار : 16.­1.­1.­0

  اندازه : 24.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها