Lenovo X220i Tablet درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo X220i Tablet در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Hard Drive Quick Test
برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2013.10.03
انتشار : 2.­1.­0.­3639
اندازه : 9.06 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 41
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo X220i Tablet

 • Windows 7 Update Module KB2292867 (Windows 32-bit)

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.02.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  114 جستجوها
 • Intel Wireless Display

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.26   انتشار : 3.­5.­40.­0

  اندازه : 221.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  105 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q917332

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1

  اندازه : 919 Kb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 338.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  90 جستجوها
 • Solution Center

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­3.­002

  اندازه : 33.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  88 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q909667

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 907 Kb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Windows Diagnostics - Bootable USB

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.07   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • Windows 7 Update Module KB979155 (Windows 64-bit)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.06   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  80 جستجوها
 • (Norwegian) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB956183

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.01 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Windows 7 Update Module KB2482122

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  73 جستجوها
 • Lenovo X220i Tablet BIOS

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.05   انتشار : 3.­03

  اندازه : 376 Kb   (INSTALLSHIELD)

  71 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها