دانلود رایگان درایورهایSONY PCG-SR27K

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY PCG-SR27K در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Notebook Setup Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­1.­01.­08160

  اندازه : 5.63 Mb   (MSZIP)

  55 جستجوها
 • HotKey Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­1.­00.­07170

  اندازه : 3.97 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • Mouse درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­51

  اندازه : 2.39 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • System Components درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­07.­00.­07120 /­ 2.­2.­00.­08020

  اندازه : 2.97 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • WebCam درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­2.­00.­01172

  اندازه : 11.09 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • Microsoft WordPad Registry Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10131

  اندازه : 696 Kb  

  43 جستجوها
 • PC Card درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­11.­8.­0

  اندازه : 1000 Kb   (MSZIP)

  43 جستجوها
 • DV Shared Library درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­3.­02.­07090

  اندازه : 2.97 Mb   (MSZIP)

  41 جستجوها
 • Pre-installed Programs Uninstaller Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 1.08 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • Wireless Adapter Manager Update درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­2.­00.­07162

  اندازه : 2.04 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Applications درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­0.­0.­0

  اندازه : 42 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • TouchPad درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­3.­504.­7 /­ 5.­0.­503K.­2

  اندازه : 2.01 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • System Components درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­4.­00.­09030

  اندازه : 2.99 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • CardBus درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­11.­16.­0

  اندازه : 1.12 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها