SONY SVE1112M1EB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1112M1EB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Wireless State Device for 64bit
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110
اندازه : 3.25 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 34
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1112M1EB

 • Atheros AR3012 Bluetooth® Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 7.­4.­0.­125

  اندازه : 113.59 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  140 جستجوها
 • Realtek Ethernet

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.01  

  اندازه : 347 Kb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • Wireless Display (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 3.­5 - 3.­5.­34.­0.­0926

  اندازه : 229.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • VAIO Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 45.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • Microsoft C Runtime Library for PowerDVD

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2003 - 1.­0.­0.­09200

  اندازه : 1.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • Touchpad

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 16.­0.­1.­0

  اندازه : 100.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  117 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  111 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­Wireless LAN (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 68.03 Mb   (LZX)

  107 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  105 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها