SONY SVE14A2V1RW درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE14A2V1RW در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Care 8.­0 Updater
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 8.­0.­0.­08150
اندازه : 160.97 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 62
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE14A2V1RW

 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  110 جستجوها
 • Shared Library

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • SONY SVE14A2V1RW BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.13  

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • PlayMemories Home

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  94 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 129.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 145.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها