SONY SVE14A2V2RS درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE14A2V2RS در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Creation Uninstall Program
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220
اندازه : 3.53 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 55
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE14A2V2RS

 • Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 16.­2.­16.­2

  اندازه : 116.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  151 جستجوها
 • Keyboard Shortcuts Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 20120814

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  150 جستجوها
 • Hotkey Utilities

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  143 جستجوها
 • Wi-FI Direct Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  139 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 186.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  133 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  132 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • Shared Library

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool Win8_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­10.­1 - 1.­10.­1.­08030

  اندازه : 13.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  121 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 69.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  120 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7570M - HD 7670 Graphics and Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 473.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها