SONY SVE1511C1RB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1511C1RB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Transfer Support
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 1.­8.­0 - 1.­8.­0.­08212
اندازه : 24.84 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 25
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1511C1RB

 • Unified Uninstall Tool

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 20.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • Graphics for Discrete NB (AMD)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 9.­3.­0.­1020

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • PlayMemories Home/­PMB VAIO Edition Plug-in Upgrade Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.02   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 506.67 Mb   (LZX)

  80 جستجوها
 • Shared Library

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • VAIO Movie Creator Template Data

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 4.­0 - 4.­0.­00.­08170

  اندازه : 834.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها