SONY SVE1511X1EB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1511X1EB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel® HD Graphics 4000
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.26
اندازه : 153.18 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 44
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1511X1EB

 • VAIO Care 8.­0 Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 8.­0.­0.­08150

  اندازه : 160.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 129.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD3D9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • W8Upg_­Vaio_­Gate_­Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2.­4 - 2.­4.­3.­xxxx

  اندازه : 35.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Intel® HD Graphics

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2618

  اندازه : 155.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Bluetooth (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 2.­6 - 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 37.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • USB3.­0 Uninstaller for Intel

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­1

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • VAIO Collaboration Apps

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­07230

  اندازه : 26.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Graphics for Discrete NB (AMD)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • SATA (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها