SONY SVE1512F1RW درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1512F1RW در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Management Engine Interface
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.26
اندازه : 48.96 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 44
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1512F1RW

 • Intel® HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • W8Upg_­Vaio_­Gate_­Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2.­4 - 2.­4.­3.­xxxx

  اندازه : 35.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 186.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • VAIO Gate Default Settings Patch

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.13   انتشار : 3.­0.­1.­09240

  اندازه : 3.36 Mb   (LZX)

  81 جستجوها
 • LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 7.­51.­116.­2012

  اندازه : 1.72 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • USB3.­0 Uninstaller for Intel

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­1

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Memory Card Reader Writer (Realtek)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3 6.­1 - 6.­1.­8400.­28121

  اندازه : 9.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Bluetooth Uninstaller for Atheros

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • SATA (Intel) ZPODD Disable Registry Patch

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0828

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 47.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 22.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها