SONY SVE1512L1RW درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1512L1RW در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : 8UPG_­VU_­Wireless LAN (Intel)
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.23
اندازه : 68.03 Mb (LZX)
جستجو ها : 26
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1512L1RW

 • Graphics for Discrete NB (AMD)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Wi-FI Direct Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • SATA (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  102 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  101 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel) Uninstaller

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 1.47 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 16.­2.­16.­2

  اندازه : 116.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  78 جستجوها
 • Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 9.­2.­0.­489

  اندازه : 17.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها