SONY SVE1712B4E درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1712B4E در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : AMD Radeon HD 7550M/­7650M Graphics
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.06.16
انتشار : 8.­932.­5.­7000
اندازه : 205.89 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 32
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1712B4E

 • VAIO Peripherals Metadata

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • Intel® HD Graphics

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2618

  اندازه : 155.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • Intel® USB 3.­0 eXtensible Host Controller

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 1.­0.­3.­214

  اندازه : 6.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 69.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 47.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • PlayMemories Home

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­8.­0 - 1.­8.­0.­08212

  اندازه : 24.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Unified Uninstall Tool

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  61 جستجوها
 • Battery Check_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 5.­0 - 5.­0.­1.­08210

  اندازه : 9.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها