SONY SVE1712K1EW درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVE1712K1EW در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.26
اندازه : 3.4 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 26
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVE1712K1EW

 • Intel Chipset

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 9.­3.­0.­1020

  اندازه : 3.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  127 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • VAIO Movie Creator Template Data

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 4.­0 - 4.­0.­00.­08170

  اندازه : 834.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • Intel Wireless Bluetooth 4.­0 + High Speed Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 34.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  87 جستجوها
 • Wi-FI Direct Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 22.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  81 جستجوها
 • VAIO Hardware Diagnostics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 18.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Intel® HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها