SONY SVS13A2C5E درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVS13A2C5E در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Remote Keyboard installer
برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.26
انتشار : 1.­2.­0.­09270
اندازه : 12.78 Mb (LZX)
جستجو ها : 83
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVS13A2C5E

 • Bluetooth (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 2.­6 - 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 37.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  146 جستجوها
 • Shared Library

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • Intel® USB 3.­0 eXtensible Host Controller

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 1.­0.­3.­214

  اندازه : 6.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • Intel® HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7550M/­7650M Graphics

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­932.­5.­7000

  اندازه : 205.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­1.­7601.­91

  اندازه : 11.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • Intel® 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 12.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • Intel® Management Engine Interface

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 40.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • Atheros AR3012 Bluetooth® Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 7.­4.­0.­125

  اندازه : 113.59 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  89 جستجوها
 • Gracenote Update Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.15   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 348 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • PlayMemories Home

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها