SONY SVS1512V9ES درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY SVS1512V9ES در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.04.13
اندازه : 3.4 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 39
Find

فایل های پرطرفدار SONY SVS1512V9ES

 • Chipset (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • SATA (Intel) ZPODD Disable Registry Patch

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0828

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • SONY SVS1512V9ES سیستمعامل

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Creation Uninstall Program

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220

  اندازه : 3.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Unified Uninstall Tool

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 11.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  70 جستجوها
 • Remote Keyboard installer

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­2.­0.­09270

  اندازه : 12.78 Mb   (LZX)

  69 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7650M

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 208.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها