SONY VGN-AW190CJ درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-AW190CJ در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Realtek High Definition Audio
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 6.­0.­1.­5648
اندازه : 85.91 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 52
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-AW190CJ

 • ""No Disk"" Error Patch

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 433 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • VAIO Event Service

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­07130

  اندازه : 5.93 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • SONY VGN-AW190CJ سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­03

  اندازه : 2.69 Mb  

  76 جستجوها
 • SONY VGN-AW190CJ نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Intel ICH9M-E/­M SATA AHCI

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1039

  اندازه : 1020 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  73 جستجوها
 • Conexant HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­62.­0.­0

  اندازه : 3.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • NVIDIA Graphics

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­15.­11.­7622

  اندازه : 84.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • SONY VGN-AW190CJ نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­0.­0.­0811

  اندازه : 25.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • Notebook Utilities

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 35.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • CompactFlash Host Controller

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­5.­3

  اندازه : 3.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Wireless Component Update

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  56 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها