SONY VGN-CR11S/W درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-CR11S/W در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Creation Uninstall Program
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220
اندازه : 3.53 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 51
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-CR11S/W

 • SONY VGN-CR11S/W BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • VAIO Control Center_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 6.­0 - 6.­0.­1.­08290

  اندازه : 64.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Ricoh Memory Card Reader Writer SD CPRM

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  70 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • Hotkey Utilities

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • CPU Fan Diagnostic

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 9.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 16.­2 - 16.­2.­10.­5

  اندازه : 26.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  64 جستجوها
 • PlayMemories Home-PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data Upgrade Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.01   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 313.59 Mb   (LZX)

  62 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها