SONY VGN-CR490EBW درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-CR490EBW در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Launcher Update
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 1.­1.­01.­11270
اندازه : 6.04 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 76
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-CR490EBW

 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 7.21 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  113 جستجوها
 • SONY VGN-CR490EBW نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 3.­5.­0.­07240

  اندازه : 21.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • SONY VGN-CR490EBW درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­2

  اندازه : 1.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • SONY VGN-CR490EBW نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Mobile Intel Express Chipset Family Graphics

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­14.­10.­1295

  اندازه : 14.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • USB Registry Patch

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 463 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • SONY VGN-CR490EBW نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • SONY VGN-CR490EBW نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­6.­2.­3562

  اندازه : 14.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Launcher Update

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­01.­11270

  اندازه : 6.04 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­0.­19

  اندازه : 1.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها