SONY VGN-CS220J/R درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-CS220J/R در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Chipset
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 8.­7.­0.­1007
اندازه : 2.47 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 102
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-CS220J/R

 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  134 جستجوها
 • Intel Graphics

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 26.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­10.­0.­5657

  اندازه : 86.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­7.­0.­1007

  اندازه : 2.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • SONY VGN-CS220J/R درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • Intel Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 27.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • SONY VGN-CS220J/R نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 5.­5.­2.­11070

  اندازه : 24.49 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • SONY VGN-CS220J/R نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­21.­173

  اندازه : 29.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • SD Card

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­23

  اندازه : 1.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Marvell Ethernet

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­66.­4.­3.­0907280

  اندازه : 1.17 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • SONY VGN-CS220J/R درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 1006 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Media

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­3.­0.­54

  اندازه : 1.33 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها