SONY VGN-N21M/W درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-N21M/W در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Collaboration Apps
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.05
انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­07230
اندازه : 26.27 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 58
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-N21M/W

 • Synaptics PS/­2 Port ClickPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 120.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 9.­2.­0.­489

  اندازه : 17.14 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • Graphics for D2 (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 9.­17 - 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 116.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • VAIO Hardware Diagnostics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 18.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 153.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • Chipset (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Wireless Display (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 3.­5 - 3.­5.­34.­0.­0926

  اندازه : 229.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  81 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • Remote Keyboard installer

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­2.­0.­09270

  اندازه : 12.78 Mb   (LZX)

  80 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها