SONY VGN-NR21S/S درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-NR21S/S در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Atheros AR3012 Bluetooth® Adapter
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.06.17
انتشار : 7.­4.­0.­125
اندازه : 113.59 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 38
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-NR21S/S

 • AMD Radeon HD 7570M - HD 7670 Graphics and Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 473.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • Battery Check_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 5.­0 - 5.­0.­1.­08210

  اندازه : 9.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  106 جستجوها
 • Graphics for D2 (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 9.­17 - 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 116.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 129.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • Unified Uninstall Tool

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • Intel WiDi

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 250.77 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • SONY VGN-NR21S/S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool Win8_­Updater

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­10.­1 - 1.­10.­1.­08030

  اندازه : 13.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • VAIO Collaboration Apps

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­07230

  اندازه : 26.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها