دانلود رایگان درایورهایSONY VGN-NS11E/S

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ SONY VGN-NS11E/S در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  4749 جستجوها
 • Memory Card Reader Writer (Realtek) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3 6.­1 - 6.­1.­8400.­28121

  اندازه : 9.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  380 جستجوها
 • VAIO Gate درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 22.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  348 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  340 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 16.­2 - 16.­2.­10.­5

  اندازه : 26.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  329 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­1.­7601.­91

  اندازه : 11.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  328 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  320 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.13  

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  303 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  293 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S سیستمعامل

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  289 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 145.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  278 جستجوها
 • Atheros Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 181.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  277 جستجوها
 • VAIO Collaboration Apps درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­07230

  اندازه : 26.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  263 جستجوها
 • PlayMemories Home درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  237 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  234 جستجوها
 • SFEP درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.01  

  اندازه : 22 Kb   (ZIP)

  234 جستجوها
 • PlayMemories Home-PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data Upgrade Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.01   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 313.59 Mb   (LZX)

  232 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  231 جستجوها
 • Touchpad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 16.­0.­1.­0

  اندازه : 100.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  230 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­Bluetooth (Atheros) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.26  

  اندازه : 182.42 Mb   (LZX)

  228 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  228 جستجوها
 • Ricoh Memory Card Reader Writer SD CPRM درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  226 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Host Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  225 جستجوها
 • VAIO Hardware Diagnostics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 18.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  224 جستجوها
 • VAIO Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 45.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  223 جستجوها
 • Gracenote Update Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.15   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 348 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  221 جستجوها
 • Intel WiDi درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 250.77 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  219 جستجوها
 • VAIO Gate Default Settings Patch درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.13   انتشار : 3.­0.­1.­09240

  اندازه : 3.36 Mb   (LZX)

  219 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7570M - HD 7670 Graphics and Intel HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 473.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  217 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  214 جستجوها
 • Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  211 جستجوها
 • VAIO Care درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 7.­3.­0.­14170

  اندازه : 108.51 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  210 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) Uninstaller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  210 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­Wireless LAN (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 68.03 Mb   (LZX)

  208 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port ClickPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 120.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  207 جستجوها
 • Wireless State Device درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 2.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  207 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • Intel® HD Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 8.­15.­10.­2618

  اندازه : 155.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  206 جستجوها
 • SATA (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 11.­5 - 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 12.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  205 جستجوها
 • Wireless Display (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 3.­5 - 3.­5.­34.­0.­0926

  اندازه : 229.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  203 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­0.­1.­6564

  اندازه : 147.05 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  202 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  202 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  200 جستجوها
 • Keyboard Shortcuts Uninstaller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 20120814

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  199 جستجوها
 • Wi-FI Direct Support درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.01   انتشار : 1.­0.­0.­09140

  اندازه : 1004 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  198 جستجوها
 • VAIO Peripherals Metadata درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3 - 1.­3.­1.­07270

  اندازه : 3.98 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  197 جستجوها
 • Hotkey Utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  197 جستجوها
 • VAIO Smart Network درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.29   انتشار : 3.­11.­1.­15220

  اندازه : 50.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  196 جستجوها
 • Pointing (Synaptics) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 16.­2.­16.­2

  اندازه : 116.71 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  196 جستجوها
 • Atheros AR3012 Bluetooth® Adapter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 7.­4.­0.­125

  اندازه : 113.59 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  194 جستجوها
 • Hotkey Utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  193 جستجوها
 • Graphics for D2 (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 9.­17 - 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 116.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  192 جستجوها
 • Hotkey Utilities درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 113.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  192 جستجوها
 • VAIO Gate درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  190 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 4.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  190 جستجوها
 • VAIO Image Optimizer درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0 - 3.­0.­00.­08170

  اندازه : 59.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  190 جستجوها
 • Chipset (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  189 جستجوها
 • PlayMemories Home/­PMB VAIO Edition Plug-in Upgrade Program درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.02   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 506.67 Mb   (LZX)

  188 جستجوها
 • Shared Library درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 5.­10.­0.­12150

  اندازه : 3.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  188 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  187 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD3D9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7550M/­7650M Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­932.­5.­7000

  اندازه : 205.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.18   انتشار : 8.­0.­2.­3

  اندازه : 1.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • Graphics for Discrete NB (AMD) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  186 جستجوها
 • VAIO Movie Creator Template Data درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 4.­0 - 4.­0.­00.­08170

  اندازه : 834.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  185 جستجوها
 • Realtek Ethernet درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.01  

  اندازه : 347 Kb   (ZIP)

  185 جستجوها
 • Battery Check_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 5.­0 - 5.­0.­1.­08210

  اندازه : 9.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  184 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  184 جستجوها
 • VAIO Transfer Support درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­8.­0 - 1.­8.­0.­08212

  اندازه : 24.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  184 جستجوها
 • VAIO Control Center_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 6.­0 - 6.­0.­1.­08290

  اندازه : 64.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  184 جستجوها
 • Wireless LAN (Atheros) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 10.­0 - 10.­0.­0.­75

  اندازه : 34.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  183 جستجوها
 • Intel Wireless Bluetooth 4.­0 + High Speed Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 34.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  182 جستجوها
 • Wireless LAN (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 15.­5 - 15.­5.­0.­43.­0831

  اندازه : 66.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  182 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  182 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  181 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1007 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  181 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­ME (Intel) Uninstaller درایور

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.23  

  اندازه : 1.47 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  180 جستجوها
 • Intel® Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 40.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  180 جستجوها
 • Microsoft C Runtime Library for PowerDVD درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2003 - 1.­0.­0.­09200

  اندازه : 1.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  179 جستجوها
 • USB3.­0 Uninstaller for Intel درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­1

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  179 جستجوها
 • Intel® Wireless Display درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.17   انتشار : 3.­0.­12.­0

  اندازه : 133.97 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  179 جستجوها
 • Remote Keyboard installer درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­2.­0.­09270

  اندازه : 12.78 Mb   (LZX)

  177 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 153.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  174 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  172 جستجوها
 • Audio Registry Patch درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.07 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  172 جستجوها
 • VAIO Data Restore Tool Win8_­Updater درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­10.­1 - 1.­10.­1.­08030

  اندازه : 13.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  170 جستجوها
 • Intel® HD Graphics 4000 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 153.18 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  170 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth Adapter درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 186.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  169 جستجوها
 • VAIO Transfer Support درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  168 جستجوها
 • VAIO Location Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 2.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7650M درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­02.­3502

  اندازه : 208.91 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  167 جستجوها
 • W8Upg_­Vaio_­Gate_­Update درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 2.­4 - 2.­4.­3.­xxxx

  اندازه : 35.01 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  166 جستجوها
 • Bluetooth Uninstaller for Atheros درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  163 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 129.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  160 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 69.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  158 جستجوها
 • Bluetooth (Intel) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 2.­6 - 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 37.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  157 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها