SONY VGN-NS11E/S درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-NS11E/S در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.26
اندازه : 3.4 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 3903
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-NS11E/S

 • Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  3903 جستجوها
 • Memory Card Reader Writer (Realtek)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3 6.­1 - 6.­1.­8400.­28121

  اندازه : 9.63 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  374 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 22.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  342 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  334 جستجوها
 • Realtek PCIE CardReader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 6.­1.­7601.­91

  اندازه : 11.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  324 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  317 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 16.­2 - 16.­2.­10.­5

  اندازه : 26.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  314 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.13  

  اندازه : 4.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  296 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  284 جستجوها
 • SONY VGN-NS11E/S سیستمعامل

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  282 جستجوها
 • Atheros Bluetooth Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 181.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  269 جستجوها
 • VAIO Collaboration Apps

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­07230

  اندازه : 26.27 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  259 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها