SONY VGN-NS36E درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-NS36E در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Bluetooth (Intel)
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]
منتشر شده ها : 2012.11.02
انتشار : 2.­6 - 2.­6.­23.­40059
اندازه : 37.87 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 62
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-NS36E

 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 69.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  118 جستجوها
 • AMD Radeon HD 7570M - HD 7670 Graphics and Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 473.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  117 جستجوها
 • Unified Uninstall Tool

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 3.­0WU - 3.­0.­0.­09130

  اندازه : 2.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  109 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 48.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 16.­2 - 16.­2.­10.­5

  اندازه : 26.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 3.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port ClickPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 120.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Gracenote Update Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.15   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 348 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 120.78 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • VAIO Gate

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­4.­2.­02200

  اندازه : 34.37 Mb   (LZX)

  100 جستجوها
 • VAIO Transfer Support

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.28   انتشار : 1.­1.­2.­06030

  اندازه : 24.02 Mb   (LZX)

  96 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 1.68 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها