SONY VGN-NW130J درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-NW130J در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : VAIO Data Restore Tool
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 1.­1.­01.­06290
اندازه : 5.15 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 19
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-NW130J

 • Ricoh Memory Card CPRM Patch

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 0.­0.­1.­0

  اندازه : 484 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  149 جستجوها
 • Realtek ATI HDMI Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5880

  اندازه : 9.23 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  131 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5759

  اندازه : 89.99 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  101 جستجوها
 • Ricoh MS Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 942 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Ricoh Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 6.­3.­0.­56

  اندازه : 942 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • Intel Wireless Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.23   انتشار : 13.­1.­1.­1

  اندازه : 7.47 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • SONY VGN-NW130J درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 849 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Event Service Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­2.­03030

  اندازه : 2.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • VAIO Original Function Settings Update

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : 2.­0.­2.­02240

  اندازه : 22.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • SONY VGN-NW130J نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 6.88 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • SONY VGN-NW130J درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­1.­6087

  اندازه : 1.06 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها