SONY VGN-NW24S درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-NW24S در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.04.13
اندازه : 12.34 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 37
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-NW24S

 • Media Gallery Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­08030

  اندازه : 4.24 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  178 جستجوها
 • Audio Registry Patch

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.16   انتشار : 2012 03/­07

  اندازه : 1 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  146 جستجوها
 • Graphics for D2 (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 9.­17 - 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 116.35 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • PlayMemories Home/­PMB VAIO Edition Plug-in Upgrade Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.02   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 506.67 Mb   (LZX)

  84 جستجوها
 • Ricoh Memory Card Reader Writer SD CPRM

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 1.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD for Win8Upg

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : BD3D9.­0 - v5601

  اندازه : 127.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • PlayMemories Home Plug-in update

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.01   انتشار : 2.­0.­01.­03310

  اندازه : 22.89 Mb   (LZX)

  68 جستجوها
 • VAIO Creation Uninstall Program

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­00.­08220

  اندازه : 3.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • CPU Fan Diagnostic

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 9.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Atheros Bluetooth Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 181.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 145.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • PlayMemories Home

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها