SONY VGN-SR190 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-SR190 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : ATI Graphics
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 8.­474.­0.­0
اندازه : 123.27 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 40
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-SR190

 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer Registry Patch

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 080525

  اندازه : 433 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  174 جستجوها
 • ""No Disk"" Error Patch

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 433 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  120 جستجوها
 • USB Registry Patch

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 463 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • Marvell Ethernet

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 10.­53.­2.­3

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­22

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • Intel Graphics

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­1855

  اندازه : 26.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­4.­1.­11

  اندازه : 2.56 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Ricoh Memory Stick Media

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­50

  اندازه : 677 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • UPEK FingerPrint Sensor

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­9.­2.­118

  اندازه : 864 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • Conexant Modem

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.07   انتشار : 7.­62.­0.­50

  اندازه : 2.53 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • SONY VGN-SR190 نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­2

  اندازه : 4.85 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها