SONY VGN-Z570N/B درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGN-Z570N/B در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Windows Image File Mini-Filter
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 6.­0.­6000.­16386
اندازه : 503 Kb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 52
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGN-Z570N/B

 • Setting Utility Series

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.18   انتشار : 5.­0.­0.­07280

  اندازه : 5.83 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  156 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  109 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R2171M3

  اندازه : 2.63 Mb  

  107 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­1.­16

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  101 جستجوها
 • VAIO Camera Capture Utility

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­3.­00.­15160

  اندازه : 9.32 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  101 جستجوها
 • Intel Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 6.­14.­10.­4953

  اندازه : 19.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • Intel Wireless LAN Update

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 12.­2.­0.­11

  اندازه : 4.52 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B سیستمعامل

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­1

  اندازه : 861 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • NVIDIA Graphics Uninstaller

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0.­0910150

  اندازه : 604 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • Ricoh SD Memory Card Reader/­Writer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­2.­22

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • SONY VGN-Z570N/B نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­9.­2.­5578

  اندازه : 29.64 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Intel Ethernet

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.04   انتشار : 9.­50.­14.­0

  اندازه : 1.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها