SONY VGNZ890HTB درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VGNZ890HTB در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : SmartWi Connection Utility
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 3.­5.­2.­20090630.­2060
اندازه : 6.86 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 25
Find

فایل های پرطرفدار SONY VGNZ890HTB

 • SONY VGNZ890HTB BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : R5031M3

  اندازه : 2.64 Mb  

  73 جستجوها
 • Modem

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­80.­4.­50

  اندازه : 3.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0

  اندازه : 6.2 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Qualcomm Wireless HS-USB Modem 9222

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­00.­24.­041309

  اندازه : 6.89 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • Alps Pointing Device for VAIO

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 7.­202.­505.­108

  اندازه : 3.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • SmartWi Connection Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 4.­8.­4.­20090902.­2130

  اندازه : 16.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Audio

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­10.­0.­5624

  اندازه : 23.22 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • CardReader

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­1.­16

  اندازه : 857 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Bluetooth Enumeration Patch

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2009101501

  اندازه : 914 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Qualcomm Gobi Images for Sony

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­00.­24.­072209

  اندازه : 68.02 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­1.­1.­1016

  اندازه : 2.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­0.­1.­5859

  اندازه : 34.45 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  36 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها