SONY VPCB11LGX درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCB11LGX در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : SONY VPCB11LGX drivers
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2009.11.20
انتشار : 8.­0.­1.­1
اندازه : 1006 Kb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 49
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCB11LGX

 • Intel Graphics Media Accelerator HD Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­15.­10.­2040

  اندازه : 40.25 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Wireless Component Update

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 1.­0.­0.­12220

  اندازه : 3.69 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Marvell Atheros AR9287 Wireless Network Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 1.95 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • SONY VPCB11LGX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­0.­0.­10300

  اندازه : 12.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Intel SATA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­5.­0.­1037

  اندازه : 290 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  52 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 6.­13.­2.­7

  اندازه : 1021 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • SONY VPCB11LGX درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.20   انتشار : 8.­0.­1.­1

  اندازه : 1006 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • VAIO Care Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Realtek High Definition Audio

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 5.­10.­0.­5964

  اندازه : 58.36 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.75 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller for Docking Station

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 11.­21.­4.­3

  اندازه : 1.61 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  37 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­2.­1.­500

  اندازه : 32.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها