SONY VPCCA2Z0E/P درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCCA2Z0E/P در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth Adapter
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.04.13
اندازه : 186.87 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 40
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCCA2Z0E/P

 • PlayMemories Home

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­3.­02 - 1.­3.­02.­07270

  اندازه : 133.38 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • 8UPG_­Pointing (Synaptics) Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­0

  اندازه : 1.39 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • SONY VPCCA2Z0E/P BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : (ZRT1_­ZST1) - R0190E5.­0907

  اندازه : 3.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Chipset (Intel)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 9.­3 - 9.­3.­0.­1021.­0831

  اندازه : 2.48 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Wireless Network Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26  

  اندازه : 3.4 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  81 جستجوها
 • 8UPG_­VU_­Bluetooth (Atheros)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.26  

  اندازه : 182.42 Mb   (LZX)

  75 جستجوها
 • PlayMemories Home-PMB VAIO Edition Plug-in 3D Theme Data Upgrade Program

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.01   انتشار : 3.­9.­57

  اندازه : 313.59 Mb   (LZX)

  75 جستجوها
 • Graphics for Discrete NB (AMD)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 8.­982 - 8.­982.­6.­0

  اندازه : 194.54 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Intel 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 12.34 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • Wireless State Device for 64bit

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit [Upgrade from Windows 7]

  منتشر شده ها : 2012.11.05   انتشار : 1.­0 - 1.­0.­0.­6110

  اندازه : 20.12 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • CPU Fan Diagnostic

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 9.31 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Intel HD Graphics 4000

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13  

  اندازه : 153.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها