SONY VPCF13HFX درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCF13HFX در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Renesas Electronics USB 3.­0 Host Controller
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2010.12.03
انتشار : 2.­0.­4.­1
اندازه : 7.78 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 36
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCF13HFX

 • SONY VPCF13HFX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.12   انتشار : 6.­4.­2.­11150

  اندازه : 58.76 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  132 جستجوها
 • SONY VPCF13HFX نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.19   انتشار : 1.­1.­0.­07060

  اندازه : 28.96 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  112 جستجوها
 • Intel 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 10.58 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  112 جستجوها
 • VAIO Care Troubleshooter Update

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 2.28 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • VAIO Application Data Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­04130

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Ricoh PCIe SD Bus Host Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­13.­3.­4

  اندازه : 1.11 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  85 جستجوها
 • VAIO Location Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 1.­1.­00.­06060

  اندازه : 1.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • SONY VPCF13HFX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 6.­4.­1.­05290

  اندازه : 48.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Renesas Electronics USB 3.­0 Host Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 2.­0.­4.­0

  اندازه : 7.16 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 6.­3.­0.­5600

  اندازه : 34.87 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  74 جستجوها
 • Marvell Atheros AR9287 Wireless Network Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.12.03   انتشار : 9.­0.­0.­125

  اندازه : 1.84 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها
 • SONY VPCF13HFX نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.06   انتشار : 5.­4.­1.­04200

  اندازه : 19.7 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها