SONY VPCF215FX/BI درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ SONY VPCF215FX/BI در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Broadcom Bluetooth®
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.02.04
انتشار : 6.­3.­0.­6300
اندازه : 35.43 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 53
Find

فایل های پرطرفدار SONY VPCF215FX/BI

 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.11   انتشار : 7.­39.­121.­2011

  اندازه : 1.86 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • Broadcom Bluetooth®

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : 6.­3.­0.­6300

  اندازه : 35.43 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  53 جستجوها
 • VAIO Application Data Update

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.02   انتشار : 1.­0.­0.­04130

  اندازه : 1.03 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : 9.­0.­0.­216

  اندازه : 2.42 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • Intel Chipset

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.02   انتشار : 9.­2.­0.­1016

  اندازه : 3.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  46 جستجوها
 • VAIO Smart Network

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 3.­4.­0.­12090

  اندازه : 9.46 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  44 جستجوها
 • VAIO Care Update

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 8.­1.­0.­10120

  اندازه : 163.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  39 جستجوها
 • VAIO Care and VAIO Update Uninstaller

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : 1.­0

  اندازه : 61.51 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • SONY VPCF215FX/BI نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 6.­1.­1.­10250

  اندازه : 37.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Intel Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : 10.­1.­0.­1008

  اندازه : 10.9 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Notebook Utilities

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 1.­0

  اندازه : 71.74 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  34 جستجوها
 • Realtek PCIe GBE Family Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.04   انتشار : 7.­27.­920.­2010

  اندازه : 33.82 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  30 جستجوها

فایل های پرطرفدار SONY لپ تاپ ها