Toshiba Satellite Pro T130 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Toshiba Satellite Pro T130 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Synaptics Touch Pad
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2009.11.06
انتشار : 13.­1.­2
اندازه : 23.71 Mb (PE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 12
Find

فایل های پرطرفدار Toshiba Satellite Pro T130

 • Extended Tiles for Windows Mobility Center

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 1.­01

  اندازه : 15.25 Mb   (PE)

  65 جستجوها
 • Intel Chipset SW Installation Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 9.­1.­1.­1019

  اندازه : 4.45 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  38 جستجوها
 • Service Station

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 2.­1.­33

  اندازه : 12.81 Mb   (PE)

  35 جستجوها
 • Bluetooth Monitor

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.18   انتشار : 4.­04

  اندازه : 4.44 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • HW Setup Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 4.­1.­1.­0

  اندازه : 22.62 Mb   (PE)

  25 جستجوها
 • Bluetooth Stack

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.18   انتشار : 7.­00.­10 (T)

  اندازه : 75.26 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  24 جستجوها
 • Registry patch for System Restore Toshiba Utility Issue

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.17   انتشار : 9.­1.­1.­1020

  اندازه : 2.12 Mb   (PE)

  23 جستجوها
 • Supervisor Password Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 4.­1.­1.­0

  اندازه : 14.98 Mb   (PE)

  23 جستجوها
 • Web Camera Application

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.03   انتشار : 1.­1.­1.­6

  اندازه : 28.78 Mb   (PE)

  22 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 6.­1158.­0113.­2009

  اندازه : 1 Kb  

  22 جستجوها
 • Face Recognition

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 3.­1.­0

  اندازه : 114.62 Mb   (PE)

  21 جستجوها
 • Wireless LAN

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.24   انتشار : 7.­7.­0.­406.­2

  اندازه : 1 Kb  

  20 جستجوها

فایل های پرطرفدار Toshiba لپ تاپ ها